angličtina - slovenčina - čeština - proofreading
slovensky english česky

Vesper translations - prekladateľské služby

Ing. Iveta Červeňáková

Úradná prekladateľka registrovaná Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky
Štátna skúška z jazyka anglického na Filozofickej Fakulte UK v Bratislave
Certificate of Proficiency in English - University of Cambridge