angličtina - slovenčina - čeština - proofreading
slovensky english česky

Cenník

Cena a termín dodania budú stanované vopred v rámci cenovej ponuky vypracovanej na základe rozsahu požadovaného prekladu.

Ceny za úradné preklady sú stanované vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004.