angličtina - slovenština - čeština - proofreading
slovensky english česky

Objednávka a dodání překladů

Texty a dokumenty přijímám mailem nebo osobně a stejným způsobem probíhá dodání hotového překladu. Překlady vyhotovuji v požadovaném formátu s dodržením grafické úpravy původního textu v rozsahu, do kterého je to technicky možné.

V případě úředně ověřených překladů je potřebné doručit osobně anebo poštou buď původní dokument anebo jeho notářsky ověřenou kopii. Takový překlad musí být pevně spojen s originálem dokumentu ve slovenštině/ angličtině.

Výhody: