angličtina - slovenčina - čeština - proofreading
slovensky english česky

Objednávka a dodanie prekladov

Texty a dokumenty na preklad prijimam e-mailom alebo osobne a rovnakým zpôsobom prebieha aj dodanie hotoveho prekladu. Preklady vyhotovujem v požadovanom formáte s dodržaním grafickej úpravy pôvodného textu do rozsahu, do akého je to technicky možné.

V prípade úradne overených prekladov je potrebné doručiť osobne alebo poštou buď pôvodný dokument alebo jeho notářsky overenú kópiu, pretože takýto preklad musí byť pevne spojený s originálnym dokumentom v slovenskom/anglickom jazyku.

Výhody: